Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

30 години от първата Асамблея 30 години от първата Асамблея 30 години от първата Асамблея 30 години от първата Асамблея 30 години от първата Асамблея
30.10.2009г.

Участие на  ученици от Градската школа по изкуствата в концерт, посветен на 30 години от провеждане на първата Асамблея "Знаме на мира" - 30.10.2009 г. в голямата зала на Младежки дом - Пазарджик.