Срещи и изложби


30.04.2010 г. ИС"Доминанта" участва в мандолинен фестивал.
30.04.2010г.

30.04.2010 г. Инструментален състав "Доминанта" с художествен ръководител Ира Чолакова  участва в единствения в страната мандолинен фестивал ,организиран в Пазарджик.