Срещи и изложби


30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин
30.05.2016г.

На 30.05.2016 г. в читалището проведохме литературно детско утро, посветено на големия поет на Русия- Александър Сергеевич Пушкин. Учениците от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител Радка Личкова с интерес разгледаха фото-таблата, разкриващи живота и литературната дейност на Пушкин. Запознаха се с произведенията на твореца, които притежава читалищната ни библиотека.Прочетохме и разсъждавахме заедно върху приказката на Пушкин "Рибарят и златната рибка".
Накрая се почерпихме с бонбони и си направихме обща снимка за спомен!


30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин
30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин
30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин
30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин
30.05.2016 г. Литературно детско утро, посветено на Пушкин