Срещи и изложби


30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова
30.05.2017г.

 На 30.05.2017 г. от 17.00 ч. в залата на читалището се състоя поетична вечер с творчеството на Валентина Михайлова, дъщеря на поета Младен Исаев и премиера на стихосбирката й "Предчувствие за бряг". Тя беше представена от Продрум Димов. Музикална програма изнесоха учениците от класа на Чавдар Ралчев- Илия Стойков, Петко Овчаров и Станислав Дунчев. Валентина Михайлова изнесе рецитал по стихове от новата си поетична книга. Петко Генуров, председател на литературния клуб към читалището, също прочете стихове от Валентина Михайлова, които му бяха направили голямо впечатление.Поетесата получи много цветя и поздравления за творчеството си.


30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова
30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова
30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова
30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова
30.05.2017 г. Поетична вечер с Валентина Михайлова