Срещи и изложби


30.10.2008 г.- Среща с Анибал Радичев
30.10.2008г.

30.10.2008 г. Библиотеката при читалище "Христо Ботев" организира литературна вечер посветена на творчеството на поета Анибал Радичев.


30.10.2008 г.- Среща с Анибал Радичев