Срещи и изложби


30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея "Знаме на мира"
30.10.2009г.

30.10.2009 г. Участие на  ученици от Градската школа по изкуствата в концерт, посветен на 30 години от провеждане на първата Асамблея "Знаме на мира" - 30.10.2009 г. в голямата зала на Младежки дом - Пазарджик.

30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея
30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея
30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея
30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея
30.10.2009 г. 30 години от първата Асамблея