Срещи и изложби


30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.
30.10.2017г.

30.10.2017 г.Литературно детско утро с учениците от ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител г-жа Гергана Георгиева, посветено на народните будители.


30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.
30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.
30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.
30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.
30.10.2017 г. Детско утро, посветено на народните будители.