Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

31.05.2014 г. Снимки от 31.05.2014 г. Снимки от 31.05.2014 г. Снимки от 31.05.2014 г. Снимки от 31.05.2014 г. Снимки от
02.06.2014г.