Срещи и изложби


31.08.2016 г. Започва новата учебна година в детски народен хор "Песнопойче"
31.08.2016г.

От 01.09.2016 г. започва новата учебна година за детския народен хор "Песнопойче" с диригент Георги Иванов. Може да запишете вашите деца в подготвителната група на хора. Репетициите се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18.00 ч. до 21 ч. Заповядайте!


31.08.2016 г. Започва новата учебна година в детски народен хор