Срещи и изложби


31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017г.

Днес проведоха урок за будителите с ученици от 4"Б"клас на СУ " Георги Брегов "с класен ръководител г-жа Анета Цурева.Участие в днешния урок взе и г-жа Нонка Нейчева, експерт в Държавен архив-Пазарзжок. Тя запозна учениците с документално наследство на двама пазарджишки будители - Кесарий поп Василев и Константин Величков.


Среща с експерт от Държавен архив-Пазарджик »
31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017 г. Урок за народните будители