Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

31.10.2017 г. Урок за народните будители 31.10.2017 г. Урок за народните будители 31.10.2017 г. Урок за народните будители 31.10.2017 г. Урок за народните будители 31.10.2017 г. Урок за народните будители
31.10.2017г.

Днес проведоха урок за будителите с ученици от 4"Б"клас на СУ " Георги Брегов "с класен ръководител г-жа Анета Цурева.Участие в днешния урок взе и г-жа Нонка Нейчева, експерт в Държавен архив-Пазарзжок. Тя запозна учениците с документално наследство на двама пазарджишки будители - Кесарий поп Василев и Константин Величков.