Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Одобрени-Проекти

2020 г. Спечелен проект за книги към МК

Библиотеката към читалището спечели проект по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2020 към Министерство на културата. Проектът е на стойност 4299.25 лв., финансиран от МК. Закупени са 396 т. книги.

23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК

23.12.2019 г. Спечелен проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2019 към Министерство на културата. Отпуснатите средства бяха в размер на 1051 лв.

2011 г.-конкурсна сесия за подпомагане дейността на НЧ


НЧ"Хр. Ботев-1897г." спечели от конкурсната сесия за подпомагане дейността на НЧ 1000 лв. за книги и 1000 лв. за худ. творческа дейност.

2009 г.Информационен семинар в селските общински центрове за информиране на потенциалните кандидати по ПРСР

Секретарката на НЧ "Христо Ботев" - Пазарджик Веска Минова взе участие като местен организатор в провеждане на 3 информационни семинара по програмата за развитие на селските райони.
Първият семинар беше за общините Панагюрище, Лесичово и Стрелча на 24.06.2009 г. в хотел "Тракия".
На втория семинар проведен на 25.06.2009 г. отново в хотел "Тракия" присъстваха представители на общините Белово, Брацигово, Пещера и Септември.
На 26.06.2009 г. се състоя семинар за общините Велинград, Ракитово и Батак в хотел "Абир" - Велинград.
Информационните семинари се осъществиха благодарение на общите усилия на местния организатор, служителите в читалищата от всички общини и РЕКИЦ "Читалища" - Пазарджик.

2007 и 2008 г.Проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност"Наименование на проект 2

През 2007 година библиотеката при читалище "Христо Ботев" гр. Пазарджик спечели проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност" на стойност 7 397 лв. През 2008 година по тази програма беше спечелен проект на стойност 8 219 лв.

2007 г.Проект за достигане на българската книга до библиотеките

През 2007 година читалището беше партньор на фондация "Развитие 21" по проект за достигане на българската книга до библиотеките. В читалищната библиотека постъпиха 34 тома книги на стойност 122.48лв.
2005 г.Проект за организиране и провеждане на Деня на Европа

През 2005 година читалището участва като партньор на фондация "Читалища" в организиране и провеждане на отбелязването на Деня на Европа 9 май, в рамките на Информационната програма на Делегацията на Европейската комисия в България. Проведени бяха успешно четири събития- обучителен семинар, викторина, голям концерт на площада на града със самодейни състави от читалища в общината и концерт на млади изпълнители, носители на награди от конкурси.
2005 г.Проект"Християнската книга във всеки български дом"

През 2005 година читалище "Христо Ботев" съвместно с фондация "Св. Методий"- гр. София участва в проект "Християнската книга във всеки български дом". Читалищната библиотека обогати фонда си с 50 тома книги на стойност 230.60 лв.